ਧਰਮ     
Din

-

paskalya +

ਈਸਟਰ

-

paskalya yumurtası +

ਈਸਟਰ ਐੱਗ

-

melek +

ਫਰਿਸ਼ਤਾ

-

çan +

ਘੰਟੀ

-

İncil +

ਬਾਈਬਲ

-

piskopos +

ਪਾਦਰੀ

-

nimet +

ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

-

Budizm +

ਬੁੱਧ ਧਰਮ

-

Hıristiyanlık +

ਈਸਾਈ ਧਰਮ

-

yılbaşı hediyesi +

ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ

-

yılbaşı ağacı +

ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ

-

kilise +

ਗਿਰਜਾਘਰ

-

tabut +

ਕਫ਼ਨ

-

yaratılış +

ਨਿਰਮਾਣ

-

haç +

ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ

-

Şeytan +

ਸ਼ੈਤਾਨ

-

Tanrı +

ਭਗਵਾਨ

-

Hinduizm +

ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ

-

İslam +

ਇਸਲਾਮ

-

Yahudilik +

ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ

-

meditasyon +

ਇਕਾਗਰਤਾ

-

mumya +

ਮੰਮੀ

-

Müslüman +

ਮੁਸਲਮਾਨ

-

Papa +

ਪੋਪ

-

dua +

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

-

rahip +

ਪਾਦਰੀ

-

din +

ਧਰਮ

-

ibadet +

ਸੇਵਾ

-

sinagog +

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

-

tapınak +

ਮੰਦਰ

-

mezar +

ਮਕਬਰਾ

-
paskalya
ਈਸਟਰ

-
paskalya yumurtası
ਈਸਟਰ ਐੱਗ

-
melek
ਫਰਿਸ਼ਤਾ

-
çan
ਘੰਟੀ

-
İncil
ਬਾਈਬਲ

-
piskopos
ਪਾਦਰੀ

-
nimet
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

-
Budizm
ਬੁੱਧ ਧਰਮ

-
Hıristiyanlık
ਈਸਾਈ ਧਰਮ

-
yılbaşı hediyesi
ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ

-
yılbaşı ağacı
ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ

-
kilise
ਗਿਰਜਾਘਰ

-
tabut
ਕਫ਼ਨ

-
yaratılış
ਨਿਰਮਾਣ

-
haç
ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ

-
Şeytan
ਸ਼ੈਤਾਨ

-
Tanrı
ਭਗਵਾਨ

-
Hinduizm
ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ

-
İslam
ਇਸਲਾਮ

-
Yahudilik
ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ

-
meditasyon
ਇਕਾਗਰਤਾ

-
mumya
ਮੰਮੀ

-
Müslüman
ਮੁਸਲਮਾਨ

-
Papa
ਪੋਪ

-
dua
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

-
rahip
ਪਾਦਰੀ

-
din
ਧਰਮ

-
ibadet
ਸੇਵਾ

-
sinagog
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

-
tapınak
ਮੰਦਰ

-
mezar
ਮਕਬਰਾ