ਸੰਗੀਤ     
音乐

-

手风琴
shǒufēngqín
+

ਅਕੌਰਡੀਅਨ

-

巴拉莱卡琴
bā lā láikǎ qín
+

ਬਾਲਾਲਾਇਕਾ

-

乐队
yuèduì
+

ਬੈਂਡ

-

班卓琴
bān zhuō qín
+

ਬੈਂਜੋ

-

单簧管
dānhuángguǎn
+

ਸ਼ਹਨਾਈ

-

演唱会
yǎnchàng huì
+

ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

-


+

ਡ੍ਰਮ

-

打击乐器
dǎjí yuèqì
+

ਡ੍ਰਮਜ਼

-

长笛
chángdí
+

ਬੰਸਰੀ

-

大钢琴
dà gāngqín
+

ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਿਆਨੋ

-

吉他
jítā
+

ਗਿਟਾਰ

-

礼堂
lǐtáng
+

ਹਾਲ

-

电子琴
diànzǐqín
+

ਕੀਅਬੋਰਡ

-

口风琴
kǒu fēngqín
+

ਮਾਊਥ ਆਰਗਨ

-

乐谱
yuèpǔ
+

ਸੰਗੀਤ

-

乐谱架
yuèpǔ jià
+

ਮਿਊਜਿਕ ਸਟੈਂਡ

-

音符
yīnfú
+

ਨੋਟ

-

管风琴
guǎnfēngqín
+

ਆਰਗਨ

-

钢琴
gāngqín
+

ਪਿਆਨੋ

-

萨克斯风
sàkèsī fēng
+

ਸੌਕਸੋਫੋਨ

-

歌手
gēshǒu
+

ਗਾਇਕ

-


xián
+

ਸਟ੍ਰਿੰਗ

-

小号
xiǎo hào
+

ਟਰੰਪੈਟ

-

号手
hào shǒu
+

ਟਰੰਪੈਟਰ

-

小提琴
xiǎotíqín
+

ਵਾਇਲਿਨ

-

小提琴盒
xiǎotíqín hé
+

ਵਾਇਲਾਨ ਕੇਸ

-

木琴
mùqín
+

ਜਾਈਲੋਫੋਨ

-
手风琴
shǒufēngqín
ਅਕੌਰਡੀਅਨ

-
巴拉莱卡琴
bā lā láikǎ qín
ਬਾਲਾਲਾਇਕਾ

-
乐队
yuèduì
ਬੈਂਡ

-
班卓琴
bān zhuō qín
ਬੈਂਜੋ

-
单簧管
dānhuángguǎn
ਸ਼ਹਨਾਈ

-
演唱会
yǎnchàng huì
ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

-


ਡ੍ਰਮ

-
打击乐器
dǎjí yuèqì
ਡ੍ਰਮਜ਼

-
长笛
chángdí
ਬੰਸਰੀ

-
大钢琴
dà gāngqín
ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਿਆਨੋ

-
吉他
jítā
ਗਿਟਾਰ

-
礼堂
lǐtáng
ਹਾਲ

-
电子琴
diànzǐqín
ਕੀਅਬੋਰਡ

-
口风琴
kǒu fēngqín
ਮਾਊਥ ਆਰਗਨ

-
乐谱
yuèpǔ
ਸੰਗੀਤ

-
乐谱架
yuèpǔ jià
ਮਿਊਜਿਕ ਸਟੈਂਡ

-
音符
yīnfú
ਨੋਟ

-
管风琴
guǎnfēngqín
ਆਰਗਨ

-
钢琴
gāngqín
ਪਿਆਨੋ

-
萨克斯风
sàkèsī fēng
ਸੌਕਸੋਫੋਨ

-
歌手
gēshǒu
ਗਾਇਕ

-

xián
ਸਟ੍ਰਿੰਗ

-
小号
xiǎo hào
ਟਰੰਪੈਟ

-
号手
hào shǒu
ਟਰੰਪੈਟਰ

-
小提琴
xiǎotíqín
ਵਾਇਲਿਨ

-
小提琴盒
xiǎotíqín hé
ਵਾਇਲਾਨ ਕੇਸ

-
木琴
mùqín
ਜਾਈਲੋਫੋਨ