Religion     
ศาสนา

-
เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
påsk

-
ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
påskägg

-
นางฟ้า
nang-fá
ängel

-
ระฆัง
rá′-kang′
klocka

-
พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
bibel

-
บิชอป
bì′-châwp
biskop

-
การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
välsignelse

-
พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
buddism

-
ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
kristendom

-
ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
julklapp

-
ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
julgran

-
โบสถ์
bòt
kyrka

-
โลงศพ
long-sòp′
kista

-
การสร้าง
gan-sâng
skapelse

-
ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
krucifix

-
ภูต
pôot
djävul

-
พระเจ้า
prá′-jâo′
gud

-
ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
hinduism

-
ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
islam

-
ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
judendom

-
การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
meditation

-
มัมมี่
mam′-mêe
mumie

-
ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
muslim

-
สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
påve

-
การภาวนา
gan-pao-na
bön

-
นักบวช
nák′-bùat
präst

-
ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
religion

-
การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
gudstjänst

-
สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
synagoga

-
วัด
wát′
tempel

-
สุสาน
sòo′-sǎn
gravkammare