© Akkaradech | Dreamstime.com

Lär dig alfabetet Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Lär dig att läsa och uttala utländska alfabet online. Mer än 40 alfabet finns tillgängliga hos oss.

Alfabet är viktigt att lära sig om du vill läsa och skriva på det språk du lär dig. De ger användbar information om ljudet av bokstäver på språk och hjälper dig att låta mer naturlig när du talar. Scrolla ner och välj bland över 40 alfabet för att börja lära dig nu.

sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ก ไก่ - ko kai - [k],[k̚]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ข ไข่ - kho khai - [kʰ],[k̚]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ฃ ขวด - kho khuat - [kʰ],[k̚]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ค ควาย - kho khwai - [kʰ],[k̚]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ฅ คน - kho khon - [kʰ],[k̚]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ฆ ระฆัง - kho ra-khang - [kʰ],[k̚]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ง งู - ngo ngu - [ŋ],[ŋ]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
จ จาน - cho chan - [tɕ],[t̚]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ฉ ฉิ่ง - cho ching - [tɕʰ]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ช ช้าง - cho chang - [tɕʰ],[t̚]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ซ โซ่ - so so - [s],[t̚]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ฌ เฌอ - cho choe - [tɕʰ]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ญ หญิง - yo ying - [j],[n]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ฎ ชฎา - do cha-da - [d],[t̚]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ฏ ปฏัก - to pa-tak - [t],[t̚]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ฐ ฐาน - tho than - [tʰ],[t̚]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ฑ มณโฑ - tho montho - [tʰ],[t̚]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ฒ ผู้เฒ่า - tho phu-thao - [tʰ],[t̚]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ณ เณร - no nen - [n],[n]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ด เด็ก - do dek - [d],[t̚]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ต เต่า - to tao - [t],[t̚]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ถ ถุง - tho thung - [tʰ],[t̚]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ท ทหาร - tho thahan - [tʰ],[t̚]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ธ ธง - tho thong - [tʰ],[t̚]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
น หนู - no nu - [n],[n]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
บ ใบไม้ - bo baimai - [b],[p̚]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ป ปลา - po pla - [p],[p̚]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ผ ผึ้ง - pho phueng - [pʰ]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ฝ ฝา - fo fa - [f]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
พ พาน - pho phan - [pʰ],[p̚]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ฟ ฟัน - fo fan - [f],[p̚]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ภ สำเภา - pho sam-phao - [pʰ],[p̚]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ม ม้า - mo ma - [m],[m]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ย ยักษ์ - yo yak - [j],[j]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ร เรือ - ro ruea - [r],[n]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ล ลิง - lo ling - [l],[n]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ว แหวน - wo waen - [w],[w]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ศ ศาลา - so sala - [s],[t̚]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ษ ฤๅษี - so rue-si - [s],[t̚]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ส เสือ - so suea - [s],[t̚]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ห หีบ - ho hip - [h]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ฬ จุฬา - lo chu-la - [l],[n]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
อ อ่าง - o ang - [ʔ]
sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image sv - Alphabet Image
ฮ นกฮูก - ho nok-huk - [h]