Spel

Antal bilder : 2 Antal alternativ : 3 Tid i sekunder : 6 Språk som visas : Visa båda språken

0

0

Memorera bilderna!
Vad saknas?
tillsammans
Vi lär oss tillsammans i en liten grupp.
ด้วยกัน
เราเรียนรู้ด้วยกันในกลุ่มเล็กๆ
in
Går han in eller ut?
ใน
เขาจะเข้าไปหรือออกมา?
förståeligt
Förståeligt vill många ha ett annat politiskt system.
อย่างเข้าใจได้
อย่างเข้าใจได้, มากมายต้องการระบบการเมืองที่แตกต่าง