Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Šta nedostaje?
arogantan
arogantan čovjek
넓은
넓은 방
paralelan
paralelne drvene letvice
평행한
평행한 목재
kompaktan
kompaktna izgradnja
이중 언어의
이중 언어 표지판