Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Šta nedostaje?
penjati se
Penje se uz stepenice.
올라가다
그는 계단을 올라간다.
mazati
Ona je namazala kruh maslacem.
발라놓다
그녀는 빵에 버터를 발랐다.
rotirati
Propeler se rotira.
회전하다
프로펠러가 회전한다.