Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Šta nedostaje?
podmukao
dvije podmukle žene
zahrbtni
dve zahrbtni ženski
prazan
prazan ekran
prazen
prazen zaslon
pogrešno
pogrešne zube
napačno
napačni zobje