Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Šta nedostaje?
rasistički
rasističko ponašanje
racista
el comportament racista
zahvalan
zahvalna osoba
agraït
una persona agraïda
kritičan
kritična namjera
crític
una intenció crítica