Igre

Broj slika : 2 Broj opcija : 3 Vrijeme u sekundama : 6 Prikazani jezici : Prikaži oba jezika

0

0

Zapamtite slike!
Šta nedostaje?
laskati
Laskao joj je komplimentima.
laskati
Laskal ji je s komplimenti.
uvenuti
Cvijet je uvenuo.
oveneti
Cvet je ovenel.
pripremati
Priprema kolač.
pripravljati
Pripravlja torto.