ጸወታታት

ብዝሒ ምስልታት : 2 ብዝሒ ኣማራጺታት : 3 ግዜ ብካልኢት : 6 ዝረኣዩ ቋንቋታት : ክልቲኡ ቋንቋታት ኣርእዩ

0

0

ምስልታት ሓዝዎም!
እንታይ ጎዲሉ?
ብጸጋብ
ህጻኑ ብጸጋብ ምግብውን ይብላ።
vastumeelselt
Laps sööb vastumeelselt oma toitu.
ብድሕረይ
እሱ ብድሕረይ ኣብ ትዕግስቲ ጸገም።
lõpuks
Ta jõudis lõpuks kohtumisele.
ካልኦም
እሱ ካልኦም ዝተኸማ ነው!
juba
Ta on juba magama jäänud.