بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

la lattina
la lattina
 
il tacchino
il tacchino
 
‫حواصیل
‫حواصیل
 
‫گنج
‫گنج
 
l‘utensile
l‘utensile
 
l‘accoglienza
l‘accoglienza
 
‫انبردست
‫انبردست
 
‫بوقلمون
‫بوقلمون
 
‫قوطی
‫قوطی
 
‫خوش آمد گویی
‫خوش آمد گویی
 
l‘airone
l‘airone
 
‫ابزار
‫ابزار
 
le pinze
le pinze
 
‫چوب پنبه بطری
‫چوب پنبه بطری
 
il tesoro
il tesoro
 
‫معلّم
‫معلّم
 
l‘insegnante
l‘insegnante
 
il tappo di sughero
il tappo di sughero
 
50l-card-blank
la lattina la lattina
50l-card-blank
il tacchino il tacchino
50l-card-blank
‫حواصیل ‫حواصیل
50l-card-blank
‫گنج ‫گنج
50l-card-blank
l‘utensile l‘utensile
50l-card-blank
l‘accoglienza l‘accoglienza
50l-card-blank
‫انبردست ‫انبردست
50l-card-blank
‫بوقلمون ‫بوقلمون
50l-card-blank
‫قوطی ‫قوطی
50l-card-blank
‫خوش آمد گویی ‫خوش آمد گویی
50l-card-blank
l‘airone l‘airone
50l-card-blank
‫ابزار ‫ابزار
50l-card-blank
le pinze le pinze
50l-card-blank
‫چوب پنبه بطری ‫چوب پنبه بطری
50l-card-blank
il tesoro il tesoro
50l-card-blank
‫معلّم ‫معلّم
50l-card-blank
l‘insegnante l‘insegnante
50l-card-blank
il tappo di sughero il tappo di sughero