بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

il nonno
il nonno
 
‫دفترچه سیمی
‫دفترچه سیمی
 
il gorilla
il gorilla
 
il lupo
il lupo
 
attrezzi da palestra
attrezzi da palestra
 
‫شیر
‫شیر
 
il rubinetto
il rubinetto
 
la definizione
la definizione
 
la rilegatura a spirale
la rilegatura a spirale
 
‫وسیله ورزشی
‫وسیله ورزشی
 
‫بلوبری
‫بلوبری
 
il mirtillo
il mirtillo
 
‫گرگ
‫گرگ
 
‫دایی، عمو
‫دایی، عمو
 
‫گوریل
‫گوریل
 
‫پدر بزرگ
‫پدر بزرگ
 
‫تعریف
‫تعریف
 
lo zio
lo zio
 
50l-card-blank
il nonno il nonno
50l-card-blank
‫دفترچه سیمی ‫دفترچه سیمی
50l-card-blank
il gorilla il gorilla
50l-card-blank
il lupo il lupo
50l-card-blank
attrezzi da palestra attrezzi da palestra
50l-card-blank
‫شیر ‫شیر
50l-card-blank
il rubinetto il rubinetto
50l-card-blank
la definizione la definizione
50l-card-blank
la rilegatura a spirale la rilegatura a spirale
50l-card-blank
‫وسیله ورزشی ‫وسیله ورزشی
50l-card-blank
‫بلوبری ‫بلوبری
50l-card-blank
il mirtillo il mirtillo
50l-card-blank
‫گرگ ‫گرگ
50l-card-blank
‫دایی، عمو ‫دایی، عمو
50l-card-blank
‫گوریل ‫گوریل
50l-card-blank
‫پدر بزرگ ‫پدر بزرگ
50l-card-blank
‫تعریف ‫تعریف
50l-card-blank
lo zio lo zio