بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
ناگهانی
حمله قلبی ناگهانی
improvviso
l‘infarto improvviso
سفت
خامه سفت‌زده
rigido
panna montata rigida
پزشکی
معاینه پزشکی
medico
un esame medico