بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫اسپاگتی
‫اسپاگتی
 
‫بانک
‫بانک
 
‫گل کلم
‫گل کلم
 
銀行
銀行
 
スパゲッティ
スパゲッティ
 
ジェット旅客機
ジェット旅客機
 
‫هواپیمای مسافری
‫هواپیمای مسافری
 
‫اتم
‫اتم
 
原子
原子
 
カリフラワー
カリフラワー
 
口座
口座
 
潜水艦
潜水艦
 
‫پیچ
‫پیچ
 
‫حساب
‫حساب
 
‫زیر دریایی
‫زیر دریایی
 
‫ببر
‫ببر
 
虎
 
ボルト
ボルト
 
50l-card-blank
‫اسپاگتی ‫اسپاگتی
50l-card-blank
‫بانک ‫بانک
50l-card-blank
‫گل کلم ‫گل کلم
50l-card-blank
銀行 銀行
50l-card-blank
スパゲッティ スパゲッティ
50l-card-blank
ジェット旅客機 ジェット旅客機
50l-card-blank
‫هواپیمای مسافری ‫هواپیمای مسافری
50l-card-blank
‫اتم ‫اتم
50l-card-blank
原子 原子
50l-card-blank
カリフラワー カリフラワー
50l-card-blank
口座 口座
50l-card-blank
潜水艦 潜水艦
50l-card-blank
‫پیچ ‫پیچ
50l-card-blank
‫حساب ‫حساب
50l-card-blank
‫زیر دریایی ‫زیر دریایی
50l-card-blank
‫ببر ‫ببر
50l-card-blank
虎
50l-card-blank
ボルト ボルト