بازی‌ها Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

فراگیری تلفظ

بازی یادداشت ما را امتحان کنید تا حافظه خود را در عین تقویت واژگان خود در یک زبان جدید تقویت کنید. به سادگی روی یک کارت کلیک کنید تا آن را برگردانید، سپس سعی کنید جفت منطبق با آن را از بقیه کارت ها در کمترین تلاش ممکن پیدا کنید.

0

0

Memo Game

‫بز
‫بز
 
安売り
安売り
 
‫فیلم
‫فیلم
 
損傷
損傷
 
山頂
山頂
 
ヤギ
ヤギ
 
‫چشم پزشک
‫چشم پزشک
 
‫آسیب
‫آسیب
 
フイルム
フイルム
 
雨滴
雨滴
 
‫قله
‫قله
 
‫دکه روزنامه فروشی
‫دکه روزنامه فروشی
 
眼科医
眼科医
 
新聞売り場
新聞売り場
 
双眼鏡
双眼鏡
 
‫فروش
‫فروش
 
‫دوربین
‫دوربین
 
‫قطره باران
‫قطره باران
 
50l-card-blank
‫بز ‫بز
50l-card-blank
安売り 安売り
50l-card-blank
‫فیلم ‫فیلم
50l-card-blank
損傷 損傷
50l-card-blank
山頂 山頂
50l-card-blank
ヤギ ヤギ
50l-card-blank
‫چشم پزشک ‫چشم پزشک
50l-card-blank
‫آسیب ‫آسیب
50l-card-blank
フイルム フイルム
50l-card-blank
雨滴 雨滴
50l-card-blank
‫قله ‫قله
50l-card-blank
‫دکه روزنامه فروشی ‫دکه روزنامه فروشی
50l-card-blank
眼科医 眼科医
50l-card-blank
新聞売り場 新聞売り場
50l-card-blank
双眼鏡 双眼鏡
50l-card-blank
‫فروش ‫فروش
50l-card-blank
‫دوربین ‫دوربین
50l-card-blank
‫قطره باران ‫قطره باران