بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
حتی
در اینجا، حتی یک قلب برای شما هست.
さえ
ここにはあなたのためのハートさえあります。
تا اسرع وقت
ما تا اسرع وقت کار را تمام خواهیم کرد.
できるだけ早く
仕事はできるだけ早く終わります。
هرگز
هرگز با کفش به رختخواب نرو!
決して
靴を履いたままで寝るべきではありません!