بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
astkhdam kerdn
mtqada astkhdam shd.
Yatou
ōbo-sha wa yatowa remashita.
mhajrt kerdn
bashtr mrdm bh keshwrhaa thrwtmnd mhajrt khwahnd kerd.
Ijū suru
yori ōku no hitobito ga yutakana kuni ni ijū surudeshou.
khwandn
mn kel ketab ra dr tnha sh rwz khwandm.
Yomu
3-nichi dake de sono hon zentai o yomimashita.