لغت

دسته‌ای را که می‌خواهید فرا بگیرید انتخاب کنید

‫احساسات

Почуття

Pochuttya
‫احساسات
‫حیوانات

Тварини

Tvaryny
‫حیوانات
‫ورزش

Спорт

Sportyvnyy
‫ورزش
‫موسیقی

Музика

Muzyka
‫موسیقی
‫دفتر کار

Офіс

Ofis
‫دفتر کار
‫نوشیدنی ها

Напої

Napoyi
‫نوشیدنی ها
‫مردم

Люди

Lyudy
‫مردم
‫زمان

Час

Chas
‫زمان
‫محیط

Навколишнє середовище

Navkolyshnye seredovyshche
‫محیط
‫بسته بندی

Упаковка

Upakovka
‫بسته بندی
‫ابزار

Інструменти

Instrumenty
‫ابزار
‫ترافیک

Дорожній рух

Dorozhniy rukh
‫ترافیک
‫میوه ها

Фрукти

Frukty
‫میوه ها
‫فراغت

Дозвілля

Dozvillya
‫فراغت
‫نظامی

Збройні сили

Zbroyni syly
‫نظامی
‫لباس

Одяг

Odyah
‫لباس
‫ارتباط

Зв‘язок

Zv‘yazok
‫ارتباط
‫تکنولوژی

Техніка

Tekhnika
‫تکنولوژی
‫خانه

Квартира

Kvartyra
‫خانه
‫غذا

Їжа

Yizha
‫غذا
‫مشاغل

Професії

Profesiyi
‫مشاغل
‫سبزیجات

Овочі

Ovochi
‫سبزیجات
‫اشیاء

Предмети

Predmety
‫اشیاء
‫آموزش و پرورش

Освіта

Osvita
‫آموزش و پرورش
‫بدن

Тіло

Tilo
‫بدن
‫طبیعت

Природа

Pryroda
‫طبیعت
‫امور مالی

Фінанси

Finansy
‫امور مالی
‫مبل

Меблі

Mebli
‫مبل
‫دین

Релігія

Relihiya
‫دین
‫گیاهان

Рослини

Roslyny
‫گیاهان
‫انتزاعی

Абстрактні поняття

Abstraktni ponyattya
‫انتزاعی
‫وسایل آشپزخانه

Кухонна техніка

Kukhonna tekhnika
‫وسایل آشپزخانه
‫مصالح

Матеріали

Materialy
‫مصالح
‫سلامت

Здоров‘я

Zdorov‘ya
‫سلامت
‫اتومبیل

Автомобіль

Avtomobilʹ
‫اتومبیل
‫هنر

Мистецтво

Mystetstvo
‫هنر
‫شهر

Місто

Misto
‫شهر
‫هوا

Погода

Pohoda
‫هوا
‫خرید

Покупки

Pokupky
‫خرید