Խաղեր

Պատկերների քանակը : 2 Ընտրանքների քանակը : 3 Ժամանակը վայրկյաններով : 6 Ցուցադրված լեզուները : Ցույց տալ երկու լեզուները

0

0

Անգիր սովորիր պատկերները։
Ի՞նչն է պակասում։
խորհուրդ տալ
Մենք կարող ենք միայն խորհուրդ տալ բարձրակալության զենքերի օգտագործման դեմ։
hoiatama
Tuumaenergia kasutamise eest võib ainult hoiatada.
թափել
Նա թափում է ջուրը:
ära valama
Ta valab vee ära.
կարդալ
Ես չեմ կարող կարդալ առանց ակնոցի.
lugema
Ma ei saa ilma prillideta lugeda.