Խաղեր

Պատկերների քանակը : 2 Ընտրանքների քանակը : 3 Ժամանակը վայրկյաններով : 6 Ցուցադրված լեզուները : Ցույց տալ երկու լեզուները

0

0

Անգիր սովորիր պատկերները։
Ի՞նչն է պակասում։
ընկել
Ծառը կտրվել է.
fell
The tree was felled.
պտտել
Հայրը պտտում է դստերը շրջանագծի մեջ։
spin
The father spins his daughter in a circle.
դավավարել
Ծաղիկապատուհանը ծաղիկները դավավարում է։
arrange
The florist arranges the flowers.