Խաղեր

Պատկերների քանակը : 2 Ընտրանքների քանակը : 3 Ժամանակը վայրկյաններով : 6 Ցուցադրված լեզուները : Ցույց տալ երկու լեզուները

0

0

Անգիր սովորիր պատկերները։
Ի՞նչն է պակասում։
մանևրելու
Նրանք մանևրեցին իրենց նավը վայրի ջրերի միջով։
manøvrere
De manøvrerede deres båd gennem de vilde vande.
նման է
Ինչպիսի տեսք ունես դու?
ligne
Hvordan ser du ud?
որոնում
Կողոպտիչը խուզարկում է տունը.
søge
Tyven søger huset.