Оюндар

Сүрөттөрдүн саны : 2 Опциялардын саны : 3 Убакыт секундада : 6 Тилдер көрсөтүлөт : Эки тилди тең көрсөтүү

0

0

Сүрөттөрдү жаттап алыңыз!
Эмне жетишпейт?
даяр
Казылууда скелет даяр болду.
表れて
発掘中に骨格が表れてきた。
өте көп
Ал өте көп иштеген болот.
過度に
彼はいつも過度に働いている。
дарөо
Банкты талгандыруучу дарөо кармаланды.
即座に
銀行強盗は即座に逮捕された。