Žaidimai

Vaizdų skaičius : 2 Parinkčių skaičius : 3 Laikas sekundėmis : 6 Rodomos kalbos : Rodyti abi kalbas

0

0

Prisiminkite vaizdus!
Ko trūksta?
sukčiauti
Studentas sukčiauja.
cheat
The student cheats.
mokytis
Mano universitete mokosi daug moterų.
study
There are many women studying at my university.
gauti atgal
Aš gavau gražą atgal.
get back
I got the change back.