Žaidimai

Vaizdų skaičius : 2 Parinkčių skaičius : 3 Laikas sekundėmis : 6 Rodomos kalbos : Rodyti abi kalbas

0

0

Prisiminkite vaizdus!
Ko trūksta?
kartu
Mes mokomės kartu mažoje grupėje.
together
We learn together in a small group.
deja
Deja, pamiršau pilti kuro.
unfortunately
Unfortunately, I forgot to refuel.
jau
Jis jau miega.
already
He is already asleep.