Žaidimai

Vaizdų skaičius : 2 Parinkčių skaičius : 3 Laikas sekundėmis : 6 Rodomos kalbos : Rodyti abi kalbas

0

0

Prisiminkite vaizdus!
Ko trūksta?
keistai pakankamai
Keistai pakankamai, jie myli vienas kitą.
seltsamerweise
Seltsamerweise lieben sie sich.
kitaip
Važiuokite tiesiai, kitaip ilgiau užtruks.
andernfalls
Gehe geradeaus, andernfalls dauert es länger.
vėl
Jis viską rašo vėl.
nochmal
Er schreibt alles nochmal.