Žaidimai

Vaizdų skaičius : 2 Parinkčių skaičius : 3 Laikas sekundėmis : 6 Rodomos kalbos : Rodyti abi kalbas

0

0

Prisiminkite vaizdus!
Ko trūksta?
toliau
Visada reikia toliau mokytis.
дальше
Нужно всегда продолжать учиться.
kitur
Norime gyventi kitur, o ne čia.
в другом месте
Мы хотим жить в другом месте, а не здесь.
viduje
Olose yra daug vandens.
внутри
Внутри пещеры много воды.