Žaidimai

Vaizdų skaičius : 2 Parinkčių skaičius : 3 Laikas sekundėmis : 6 Rodomos kalbos : Rodyti abi kalbas

0

0

Prisiminkite vaizdus!
Ko trūksta?
žemiau
Jis guli ant grindų.
en bas
Il est allongé par terre.
aukštyn
Galite važiuoti aukštyn laiptais su šiuo.
vers le haut
Vous pouvez monter les escaliers avec ça.
šiandien
Šiandien restorane galima užsisakyti šį meniu.
aujourd‘hui
Aujourd‘hui, ce menu est disponible au restaurant.