Žaidimai

Vaizdų skaičius : 2 Parinkčių skaičius : 3 Laikas sekundėmis : 6 Rodomos kalbos : Rodyti abi kalbas

0

0

Prisiminkite vaizdus!
Ko trūksta?
deja
Deja, pamiršau pilti kuro.
fatkeqësisht
Fatkeqësisht, harruam të mbushja me karburant.
saugus
Mūsų gatvės nėra saugios dviratininkams.
i sigurt
Rrugët tona nuk janë të sigurta për biçiklistët.
žinoma
Žinoma, bitės gali būti pavojingos.
natyrisht
Natyrisht, bletët mund të jenë të rrezikshme.