© Snicol24 | Dreamstime.com

Mësoni gjermanisht falas

Mësoni gjermanisht shpejt dhe lehtë me kursin tonë të gjuhës “Gjermanisht për fillestarët”.

sq Shqip   »   de.png Deutsch

Mësoni gjermanisht - Fjalët e para
Tungjatjeta! / Ç’kemi! Hallo!
Mirёdita! Guten Tag!
Si jeni? Wie geht’s?
Mirupafshim! Auf Wiedersehen!
Shihemi pastaj! Bis bald!

Çfarë ka të veçantë gjuha gjermane?

Gjuha gjermane është unike dhe e veçantë. E folur nga mbi 100 milionë njerëz në mbarë botën, kjo gjuhë ka karakteristika të veçanta që e ndajnë nga gjuhët e tjera Indoevropiane. Një veçori e dallueshme e gjermanishtes është se ajo ka një alfabet të veçantë, i cili përfshin shkronja si “ä“, “ö“, “ü“ dhe “ß“. Ky alfabet ndikon në tingullin dhe strukturën e gjuhës. Gjermanishtja për fillestarët është një nga mbi 50 paketat e gjuhëve falas që mund të merrni nga ne. ’50LANGUAGES’ është mënyra efektive për të mësuar gjermanisht online dhe falas. Materialet tona mësimore për kursin e gjermanishtes janë të disponueshme si në internet ashtu edhe si aplikacione për iPhone dhe Android.

Gjuha gjermane ka një sistem të pasur të foljeve, që ndryshon formën e foljes për të treguar kohën, aspektin dhe mënyrën. Ky sistem i pasur i foljeve e bën gjuhën më të ndërlikuar, por gjithashtu më të pasur dhe të gjallë. Në gjermanisht, struktura e fjalëve ndryshon në varësi të rastit, numrit dhe gjinisë. Kjo ndodh nëpërmjet përdorimit të prapashtesave, që ndryshojnë formën e fjalëve në varësi të kontekstit. Me këtë kurs ju mund të mësoni gjermanisht në mënyrë të pavarur - pa mësues dhe pa shkollë gjuhësore! Mësimet janë të strukturuara qartë dhe do t’ju ndihmojnë të arrini qëllimet tuaja.

Gjuha gjermane ka një numër të madh të fjalëve të huazuara nga gjuhët e tjera, përfshirë Latinishten, Anglishten dhe Rusishten. Kjo reflekton ndikimin e kulturave të ndryshme në zhvillimin e gjuhës. Gjermanishtja ka një sistem të veçantë të ndarjes së fjalëve në fjali. Në gjermanisht, objekti gjithmonë ndjek veprimin, dhe kjo ndikon në strukturën dhe ritmin e gjuhës. Mësoni shpejt gjermanisht me 100 mësime të gjuhës gjermane të organizuara sipas temave. Skedarët audio MP3 për mësimet u folën nga folësit e gjuhës amtare gjermane. Ato ju ndihmojnë të përmirësoni shqiptimin tuaj.

Historia e gjuhës gjermane është e pasur dhe e gjatë. Ajo ka pësuar ndryshime të shumta gjatë shekujve dhe ka reflektuar ndryshimet politike, sociale dhe kulturore që kanë ndodhur në zonat ku flitet. Pavarësisht sfidave, gjuha gjermane ka mbetur një simbol i identitetit kombëtar dhe kulturor. Ajo është një gjuhë e fuqishme dhe e pasur që vazhdon të ndryshojë dhe të zhvillohet, duke reflektuar historinë dhe kulturën e popullit gjerman.

Edhe fillestarët gjermanë mund të mësojnë gjermanisht në mënyrë efikase me ’50 GJUHË’ përmes fjalive praktike. Fillimisht do të njiheni me strukturat bazë të gjuhës. Shembuj të dialogëve ju ndihmojnë të shpreheni në një gjuhë të huaj. Nuk kërkohet njohuri paraprake.

Edhe nxënësit e avancuar mund të përsërisin dhe konsolidojnë atë që kanë mësuar. Ju mësoni fjali të sakta dhe të shpeshta dhe mund t’i përdorni menjëherë. Do të jeni në gjendje të komunikoni në situatat e përditshme. Përdorni pushimin tuaj të drekës ose kohën në trafik për të mësuar disa minuta gjermanisht. Ju mësoni në lëvizje si dhe në shtëpi.