© Grigvovan | Dreamstime.com

NumratMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Shumica e gjuhëve kanë sisteme numrash, dhe këto mund të ndryshojnë mjaft. Lëvizni poshtë për të zbuluar dhe mësuar sisteme interesante numrash nga e gjithë bota.

Klikoni në një numër

number container
1[一]

[Yī]
[njё]number container
2[二]

[Èr]
[dy]number container
3[三]

[Sān]
[tre]number container
4[四]

[Sì]
[katёr]number container
5[五]

[Wǔ]
[pesё]number container
6[六]

[Liù]
[gjashtё]number container
7[七]

[Qī]
[shtatё]number container
8[八]

[bā]
[tetё]number container
9[九]

[Jiǔ]
[nёntё]number container
10[十]

[Shí]
[dhjetё]