Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
njoftoj
Ajo dëshiron të njoftojë diçka të rëndësishme.
宣布
她想要宣布一些重要的事情。
mësoj
Ajo i mëson fëmijës së saj të notojë.

她教她的孩子游泳。
ruaj
Uji ruhet në këtë liqen.
储存
这个湖里储存着水。