Игри Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Научете го изговорот

Пробајте ја нашата „Игра со мемории“ за да ја тренирате вашата меморија додека го зајакнувате вашиот вокабулар на нов јазик. Едноставно кликнете на картичката за да ја превртите, а потоа обидете се да го пронајдете нејзиниот соодветен пар од останатите карти во што е можно помалку обиди.

0

0

Memo Game

криза
криза
 
ο ψαράς
ο ψαράς
 
гулаб
гулаб
 
машина за пишување
машина за пишување
 
ној
ној
 
црвен ортокал
црвен ортокал
 
το σανγκουίνι
το σανγκουίνι
 
το μπουκάλι κρασιού
το μπουκάλι κρασιού
 
спортски риболовец
спортски риболовец
 
црпалка
црпалка
 
η κρίση
η κρίση
 
η θήκη βιολιού
η θήκη βιολιού
 
το περιστέρι
το περιστέρι
 
куферче за виолина
куферче за виолина
 
η κουτάλα
η κουτάλα
 
η στρουθοκάμηλος
η στρουθοκάμηλος
 
η γραφομηχανή
η γραφομηχανή
 
шише вино
шише вино
 
50l-card-blank
криза криза
50l-card-blank
ο ψαράς ο ψαράς
50l-card-blank
гулаб гулаб
50l-card-blank
машина за пишување машина за пишување
50l-card-blank
ној ној
50l-card-blank
црвен ортокал црвен ортокал
50l-card-blank
το σανγκουίνι το σανγκουίνι
50l-card-blank
το μπουκάλι κρασιού το μπουκάλι κρασιού
50l-card-blank
спортски риболовец спортски риболовец
50l-card-blank
црпалка црпалка
50l-card-blank
η κρίση η κρίση
50l-card-blank
η θήκη βιολιού η θήκη βιολιού
50l-card-blank
το περιστέρι το περιστέρι
50l-card-blank
куферче за виолина куферче за виолина
50l-card-blank
η κουτάλα η κουτάλα
50l-card-blank
η στρουθοκάμηλος η στρουθοκάμηλος
50l-card-blank
η γραφομηχανή η γραφομηχανή
50l-card-blank
шише вино шише вино