Игри

Број на слики : 2 Број на опции : 3 Време во секунди : 6 Прикажани јазици : Прикажи ги двата јазика

0

0

Запаметете ги сликите!
Што недостасува?
силен
силната жена
δυνατός
η δυνατή γυναίκα
елегантен
елегантни чевли
κομψός
κομψά παπούτσια
прашлив
прашливата пустинска патека
σ dusty
ο σ dusty δρόμος της ερήμου