Игри

Број на слики : 2 Број на опции : 3 Време во секунди : 6 Прикажани јазици : Прикажи ги двата јазика

0

0

Запаметете ги сликите!
Што недостасува?
prekrasno
Prekrasno, gi sakame decata.
ypérocha
Ypérocha, agapáme ta paidiá.
nadvor
Taa izleguva od vodata.
éxo
Vgaínei apó to neró.
pred
Toa e noviot kamion, i vozačot stoi pred nego.
prin
Aftó eínai to néo fortigó, kai o odigós stéketai prin apó aftó.