Игри

Број на слики : 2 Број на опции : 3 Време во секунди : 6 Прикажани јазици : Прикажи ги двата јазика

0

0

Запаметете ги сликите!
Што недостасува?
кокошка
‫مرغی
вртелешка
‫گھومنے والا جھولا
капучино
‫کپو چینو