Игри

Број на слики : 2 Број на опции : 3 Време во секунди : 6 Прикажани јазици : Прикажи ги двата јазика

0

0

Запаметете ги сликите!
Што недостасува?
баби и дедовци
आजी-आजोबा
хидрант
पाण्याचा लांब पाईप
гребло
दंताळे