Spiel Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Lær deg uttalen

Prøv ’Memo Game’ for å trene opp minnet ditt samstundes som du styrkjer vokabularet ditt på eit nytt språk. Berre klikk på eit kort for å snu det, og prøv deretter å finne det matchande paret frå resten av korta på så få forsøk som mogleg.

0

0

Memo Game

ein motorsykkel
ein motorsykkel
 
ein konvolutt
ein konvolutt
 
la bendición
la bendición
 
ein lauk
ein lauk
 
ein fontene
ein fontene
 
el sobre
el sobre
 
vinterklede
vinterklede
 
ei persienne
ei persienne
 
la cebolla
la cebolla
 
ei velsigning
ei velsigning
 
la fuente
la fuente
 
el cuello
el cuello
 
el túnel
el túnel
 
la motocicleta
la motocicleta
 
la persiana
la persiana
 
ein tunnel
ein tunnel
 
ein krage
ein krage
 
la ropa de invierno
la ropa de invierno
 
50l-card-blank
ein motorsykkel ein motorsykkel
50l-card-blank
ein konvolutt ein konvolutt
50l-card-blank
la bendición la bendición
50l-card-blank
ein lauk ein lauk
50l-card-blank
ein fontene ein fontene
50l-card-blank
el sobre el sobre
50l-card-blank
vinterklede vinterklede
50l-card-blank
ei persienne ei persienne
50l-card-blank
la cebolla la cebolla
50l-card-blank
ei velsigning ei velsigning
50l-card-blank
la fuente la fuente
50l-card-blank
el cuello el cuello
50l-card-blank
el túnel el túnel
50l-card-blank
la motocicleta la motocicleta
50l-card-blank
la persiana la persiana
50l-card-blank
ein tunnel ein tunnel
50l-card-blank
ein krage ein krage
50l-card-blank
la ropa de invierno la ropa de invierno