Spiel Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Utdanning   »  
Educación

Prøv ’Memo Game’ for å trene opp minnet ditt samstundes som du styrkjer vokabularet ditt på eit nytt språk. Berre klikk på eit kort for å snu det, og prøv deretter å finne det matchande paret frå resten av korta på så få forsøk som mogleg.

0

0

Memo Game

eit prisme
eit prisme
 
ei utdanning
ei utdanning
 
el prisma
el prisma
 
ein geografi
ein geografi
 
ein litteratur
ein litteratur
 
la formación
la formación
 
el triángulo
el triángulo
 
el estudio
el estudio
 
el átomo
el átomo
 
la diéresis
la diéresis
 
eit studium
eit studium
 
la literatura
la literatura
 
eit atom
eit atom
 
ein omlyd
ein omlyd
 
ein trekant
ein trekant
 
la geografía
la geografía
 
ein kalkulator
ein kalkulator
 
la calculadora
la calculadora
 
50l-card-blank
eit prisme eit prisme
50l-card-blank
ei utdanning ei utdanning
50l-card-blank
el prisma el prisma
50l-card-blank
ein geografi ein geografi
50l-card-blank
ein litteratur ein litteratur
50l-card-blank
la formación la formación
50l-card-blank
el triángulo el triángulo
50l-card-blank
el estudio el estudio
50l-card-blank
el átomo el átomo
50l-card-blank
la diéresis la diéresis
50l-card-blank
eit studium eit studium
50l-card-blank
la literatura la literatura
50l-card-blank
eit atom eit atom
50l-card-blank
ein omlyd ein omlyd
50l-card-blank
ein trekant ein trekant
50l-card-blank
la geografía la geografía
50l-card-blank
ein kalkulator ein kalkulator
50l-card-blank
la calculadora la calculadora