Spiel Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Materialar   »  
Materiales

Prøv ’Memo Game’ for å trene opp minnet ditt samstundes som du styrkjer vokabularet ditt på eit nytt språk. Berre klikk på eit kort for å snu det, og prøv deretter å finne det matchande paret frå resten av korta på så få forsøk som mogleg.

0

0

Memo Game

ein stein
ein stein
 
ei bomull
ei bomull
 
el cuero
el cuero
 
ein klut
ein klut
 
la chatarra
la chatarra
 
el algodón
el algodón
 
ein halm
ein halm
 
la tela
la tela
 
eit lêr
eit lêr
 
la suciedad
la suciedad
 
ein messing
ein messing
 
eit skrot
eit skrot
 
skit
skit
 
el latón
el latón
 
la arena
la arena
 
la paja
la paja
 
la piedra
la piedra
 
ein sand
ein sand
 
50l-card-blank
ein stein ein stein
50l-card-blank
ei bomull ei bomull
50l-card-blank
el cuero el cuero
50l-card-blank
ein klut ein klut
50l-card-blank
la chatarra la chatarra
50l-card-blank
el algodón el algodón
50l-card-blank
ein halm ein halm
50l-card-blank
la tela la tela
50l-card-blank
eit lêr eit lêr
50l-card-blank
la suciedad la suciedad
50l-card-blank
ein messing ein messing
50l-card-blank
eit skrot eit skrot
50l-card-blank
skit skit
50l-card-blank
el latón el latón
50l-card-blank
la arena la arena
50l-card-blank
la paja la paja
50l-card-blank
la piedra la piedra
50l-card-blank
ein sand ein sand