0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

46

[четириесет и шест]

[chyetiriyesyet i shyest]

46

[четириесет и шест]

[chyetiriyesyet i shyest]

46

[четириесет и шест]

[chyetiriyesyet i shyest]

[dyzetёegjashtё]

76

[седумдесет и шест]

[syedoomdyesyet i shyest]

76

[седумдесет и шест]

[syedoomdyesyet i shyest]

76

[седумдесет и шест]

[syedoomdyesyet i shyest]

[shtatёdhjetёegjashtё]

97

[деведесет и седум]

[dyevyedyesyet i syedoom]

97

[деведесет и седум]

[dyevyedyesyet i syedoom]

97

[деведесет и седум]

[dyevyedyesyet i syedoom]

[nёntёdhjetёeshtatё]

81

[осумдесет и еден]

[osoomdyesyet i yedyen]

81

[осумдесет и еден]

[osoomdyesyet i yedyen]

81

[осумдесет и еден]

[osoomdyesyet i yedyen]

[tetёdhjetёenjё]

46
[четириесет и шест]
[chyetiriyesyet i shyest]
[dyzetёegjashtё]
76
[седумдесет и шест]
[syedoomdyesyet i shyest]
[shtatёdhjetёegjashtё]
97
[деведесет и седум]
[dyevyedyesyet i syedoom]
[nёntёdhjetёeshtatё]
81
[осумдесет и еден]
[osoomdyesyet i yedyen]
[tetёdhjetёenjё]