Lojëra Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

Mësoni shqiptimin

Provoni ’Lojën tonë Memo’për të trajnuar kujtesën tuaj duke forcuar fjalorin tuaj në një gjuhë të re. Thjesht klikoni mbi një kartë për ta rrokullisur, më pas përpiquni të gjeni çiftin e saj që përputhet nga pjesa tjetër e letrave në sa më pak përpjekje të jetë e mundur.

0

0

Memo Game

математика
математика
 
земјата
земјата
 
факс машина
факс машина
 
skipping rope
skipping rope
 
friendship
friendship
 
пријателство
пријателство
 
пазарска кеса
пазарска кеса
 
tote bag
tote bag
 
earth
earth
 
fence
fence
 
mathematics
mathematics
 
fog
fog
 
јаже за скокање
јаже за скокање
 
fax machine
fax machine
 
магла
магла
 
fair
fair
 
саем
саем
 
ограда
ограда
 
50l-card-blank
математика математика
50l-card-blank
земјата земјата
50l-card-blank
факс машина факс машина
50l-card-blank
skipping rope skipping rope
50l-card-blank
friendship friendship
50l-card-blank
пријателство пријателство
50l-card-blank
пазарска кеса пазарска кеса
50l-card-blank
tote bag tote bag
50l-card-blank
earth earth
50l-card-blank
fence fence
50l-card-blank
mathematics mathematics
50l-card-blank
fog fog
50l-card-blank
јаже за скокање јаже за скокање
50l-card-blank
fax machine fax machine
50l-card-blank
магла магла
50l-card-blank
fair fair
50l-card-blank
саем саем
50l-card-blank
ограда ограда