Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
zëvendësoj
Trajnuesi ka zëvendësuar lojtarin.
заменува
Тренерот го замени играчот.
kthej
Uji i shiut kthehet në sistem kanalizimesh.
пренасочува
Дождната вода се пренасочува во канализациониот систем.
ngarkoj
Ngarkesa po ngarkohet në aeroplan.
вчитува
Товарот се вчитува на авионот.