Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
mbetur
bora e mbetur
остаточен
остаточниот снег
me nxitim
Babagjyshi i Vitit të Ri me nxitim
поспешен
поспешниот дедо Мраз
i vetëm
qeni i vetëm
сам
единствениот куче