0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

46

[štyridsaťšesť]

46

[štyridsaťšesť]

46

[štyridsaťšesť]

[dyzetёegjashtё]

3

[tri]

3

[tri]

3

[tri]

[tre]

81

[osemdesiatjeden]

81

[osemdesiatjeden]

81

[osemdesiatjeden]

[tetёdhjetёenjё]

44

[štyridsaťštyri]

44

[štyridsaťštyri]

44

[štyridsaťštyri]

[dyzetёekatёr]

46
[štyridsaťšesť]
[dyzetёegjashtё]
3
[tri]
[tre]
81
[osemdesiatjeden]
[tetёdhjetёenjё]
44
[štyridsaťštyri]
[dyzetёekatёr]