Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
bazik
drejtësia bazike
základný
základná spravodlivosť
i komplikuar
rruga e komplikuar
komplikovaný
komplikovaná cesta
i disponueshëm
fusha lojërash e disponueshme
existujúci
existujúce ihrisko