© Mirekdeml | Dreamstime.com

NumratMost languages have number systems, and these can vary quite a bit. Scroll down to discover and learn interesting number systems from all around the world.

Shumica e gjuhëve kanë sisteme numrash, dhe këto mund të ndryshojnë mjaft. Lëvizni poshtë për të zbuluar dhe mësuar sisteme interesante numrash nga e gjithë bota.

Klikoni në një numër

number container
1
[jeden]

[njё]number container
2
[dva]

[dy]number container
3
[tri]

[tre]number container
4
[štyri]

[katёr]number container
5
[päť]

[pesё]number container
6
[šesť]

[gjashtё]number container
7
[sedem]

[shtatё]number container
8
[osem]

[tetё]number container
9
[deväť]

[nёntё]number container
10
[desať]

[dhjetё]