Mësoni alfabetin Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Mësoni të lexoni dhe flisni alfabete të huaja në internet. Më shumë se 40 alfabete janë në dispozicion.

Alfabetet janë thelbësore për t’u mësuar nëse doni të lexoni dhe shkruani në gjuhën që po mësoni. Ato ofrojnë informacione të dobishme për tingujt e shkronjave në gjuhë dhe ju ndihmojnë të tingëlloni më natyral kur flisni. Lëvizni poshtë dhe zgjidhni nga mbi 40 alfabete për të filluar të mësoni tani.

sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
á
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dlhé á
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
prehlasované á
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dzé
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
é
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dlhé é
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ef
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
chá
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
í
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dlhé í
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
el
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dlhé el
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
mäkké el
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
em
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
en
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
o
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
kvé
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
er
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dlhé er
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
es
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
mäkké té
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
u
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dlhé ú
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dvojité vé
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
iks
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
ypsilon
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
dlhý ypsilon
sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image sq - Alphabet Image
zet