0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

31

[ሳላሳንሓደን]

[salasaniḥadeni]

31

[ሳላሳንሓደን]

[salasaniḥadeni]

31

[ሳላሳንሓደን]

[salasaniḥadeni]

[tridhjetёenjё]

98

[ተስዓንሸሞንተን]

[tesi‘anishemoniteni]

98

[ተስዓንሸሞንተን]

[tesi‘anishemoniteni]

98

[ተስዓንሸሞንተን]

[tesi‘anishemoniteni]

[nёntёdhjetёetetё]

78

[ሰብዓንሸሞንተን]

[sebi‘anishemoniteni]

78

[ሰብዓንሸሞንተን]

[sebi‘anishemoniteni]

78

[ሰብዓንሸሞንተን]

[sebi‘anishemoniteni]

[shtatёdhjetёetetё]

43

[ኣርብዓንሰለስተን]

[aribi‘aniselesiteni]

43

[ኣርብዓንሰለስተን]

[aribi‘aniselesiteni]

43

[ኣርብዓንሰለስተን]

[aribi‘aniselesiteni]

[dyzetёetre]

31
[ሳላሳንሓደን]
[salasaniḥadeni]
[tridhjetёenjё]
98
[ተስዓንሸሞንተን]
[tesi‘anishemoniteni]
[nёntёdhjetёetetё]
78
[ሰብዓንሸሞንተን]
[sebi‘anishemoniteni]
[shtatёdhjetёetetё]
43
[ኣርብዓንሰለስተን]
[aribi‘aniselesiteni]
[dyzetёetre]