0

0

Test i të dëgjuarit. Në fillim dëgjo zërin:   

17

[ዓሰርተሸውዓተ]

[‘aseriteshewi‘ate]

17

[ዓሰርተሸውዓተ]

[‘aseriteshewi‘ate]

17

[ዓሰርተሸውዓተ]

[‘aseriteshewi‘ate]

[shtatёmbёdhjetё]

90

[ተስዓ]

[tesi‘a]

90

[ተስዓ]

[tesi‘a]

90

[ተስዓ]

[tesi‘a]

[nёntёdhjetё]

14

[ዓሰርተኣርባዕተ]

[‘aserite’ariba‘ite]

14

[ዓሰርተኣርባዕተ]

[‘aserite’ariba‘ite]

14

[ዓሰርተኣርባዕተ]

[‘aserite’ariba‘ite]

[katёrmbёdhjetё]

16

[ዓሰርተሽዱሽተ]

[‘aseriteshidushite]

16

[ዓሰርተሽዱሽተ]

[‘aseriteshidushite]

16

[ዓሰርተሽዱሽተ]

[‘aseriteshidushite]

[gjashtёmbёdhjetё]

17
[ዓሰርተሸውዓተ]
[‘aseriteshewi‘ate]
[shtatёmbёdhjetё]
90
[ተስዓ]
[tesi‘a]
[nёntёdhjetё]
14
[ዓሰርተኣርባዕተ]
[‘aserite’ariba‘ite]
[katёrmbёdhjetё]
16
[ዓሰርተሽዱሽተ]
[‘aseriteshidushite]
[gjashtёmbёdhjetё]