Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
ndaj në pjesë
Djaloshit tonë i pëlqen të ndajë çdo gjë në pjesë!
ምፍላይ
ወድና ንኹሉ ይፈልዮ!
përballen
Ai nuk di se si të përballen me gjithçka!
ምስ
ንኹሉ ከመይ ጌሩ ከም ዝጻወሮ ኣይፈልጥን’ዩ!
pi
Ajo pion çaj.
መስተ
ሻሂ ትሰቲ።