Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
i ekstrem-djathtë
sulmuesi i ekstrem-djathtë
ወጣቱንነት
ወጣቱንነት ወግቢ
i paafër
ndërtuesi i paafërt
ዘይብልሕ
ዘይብልሕ ግንባር
sirian
qyteti oaz sirian
ሲሪያዊ
ሲሪያዊ ዓረብቲ