Lojëra

Numri i imazheve : 2 Numri i opsioneve : 3 Koha në sekonda : 6 Gjuhët e shfaqura : Shfaq të dyja gjuhët

0

0

Mësoni përmendësh imazhet!
Çfarë mungon?
sot
Sot, ky menù është në dispozicion në restorant.
ሎሚ
ሎሚ፡ በዚ ምኒዩ ኣብ ረስቶራንት ይርከብ!
shumë
Unë lexoj shumë vërtet.
ብዙሕ
ብዙሕ ኣነ ንኽራእ።
në vend
Asaj nuk i pëlqen mollë, në vend të saj, ajo dëshiron të hajë burger.
ብቀዳማይ
ቲፍላሕታ ኣይደሊን፥ ብቀዳማይ በርገር ከምዝብልዕ ኣላ።